Moji lubi Serbja, witajće na moju internetowu stronu!
Wot 02. januara do 25. februara 2017 póndu skóncnje zaso do Malawi - tutón raz jako baba na dzelo do chorownje!
Budze to missijonska chorownja "St. Gabriel's Hospital" w Namitete, nekak 60 km wot hlowneho mesta Lilongwe zdalene.
Wopytac budu pak na kózdy pad tez zaso moj nehdysi projekt - zakladnu sulu swj. Franciskusa,
"St. Francis Catholic Primary School" a franciskanki w Madisi.
Na tutej stronje sym hižo a chcu tež w dalšim času hisće wo mojich dožiwjenjach powědać a snano tež Waš zajim za tutón kraj a za dźěći z Madisi (Malawi) dale zesylnić.

Mittwoch, 3. April 2019

Die Lausitz hilft *** Łužica pomha

Meine Lieben, auch Ihr habt die Möglichkeit, ganz direkt den Opfern der Wirbelsturm-Katastrophe "Idai" in Malawi zu helfen! Der Cyrill-Methodius-Verein e.V. (TCM z.t.) wirbt mit der Aktion "Die Lausitz hilft" ("Łužica pomha") um Spendengelder, die anschließend direkt zu den Franziskanerinnen nach Madisi weitergeleitet werden. Madisi ist Gott sei Dank verschont geblieben von den heftigen Unwettern und katastrophalen Regenfällen in den vergangenen Wochen. Doch das lässt die Schwestern nicht still stehen und zuschauen. Sie packen mit an und leiten eigene, aber auch Hilfe aus Deutschland gezielt weiter, sodass sie ankommt, wo sie dringend benötigt wird! Jeder Euro hilft und kommt an! Folgende Kontodaten sind notwendig: Cyrill-Methodius-Verein e.V. IBAN: DE 65 750 90 300 000 828 23 66 Bank: LIGA Bank eG Verwendungszweck: Malawi Ich danke Euch schon jetzt für Eure weitreichende Mithilfe! Vergelt's Gott. Zikomo kwambiri! Franziskanerinnen von Salzkotten helfen ****** Moji lubi, tez za was dale skladnosc, woporam tropoweho wichora "Idai" w Malawi cyle wosobinsce pomhac. Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) prosy ze akciju "Łužica pomha" wo pjenjezne dary, kotriz so hnydom fanciskankam w Madisi prepokazuja. Bohu dzak nejsu w Madisi hoberske skody wichora abo wulkeje wody dla nastanyli. Ale to pak sotram njeda z merom stac abo prihladowac. Nawopak - woni wosobinsku pomoc, ale tez pjenjezne dary z Nemskej njeposrednje dale dalac, zo bych so potrebnym z tym molho zamerny pomhac! Kozdy euro pomha! Scehowace kontowe daty su za prepokazanje trebne: Cyrill-Methodius-Verein e.V. IBAN: DE 65 750 90 300 000 828 23 66 Banka: LIGA Bank eG hesło: Malawi Dzakuju so hizo netko za was njesebicny angazement! Zaplac Boh ton knjez. Zikomo kwambiri! Franciskanki pomhaja w Malawi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen